SET CÔNG CỤ ÉP TIÊU BẢN THỰC VẬT

Set công cụ ép tiêu bản thực vật sẽ giúp bạn đến 90% công đoạn làm hoa lá khô, 10% còn lại chính là sự sáng tạo trong việc sắp đặt những cành hoa lá.

SET CÔNG CỤ ÉP TIÊU BẢN THỰC VẬT TAG

 

Showing all 3 results

Shopping Cart