TIÊU BẢN KHOÁNG SẢN

Blog Tiêu Bản Khoáng Sản cho tất cả mọi người đam mê tiêu bản, bảo quản, lưu giữ các mẫu khoáng sản. Học hỏi quá trình làm tiêu bản khung hoặc 3D trưng bày.

TIÊU BẢN KHOÁNG SẢN

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM TIÊU BẢN 1

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM TIÊU BẢN

Bạn có quan tâm đến việc sưu tầm và bảo tồn động thực vật làm tiêu bản như một thú vui? Tuyệt vời! Đây là một sở thích mà bất cứ ai cũng có thể tham gia, từ những người đam mê hoạt động ngoài trời đến trẻ nhỏ đang phát triển sự quan tâm […]

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM TIÊU BẢN Read More »

TIÊU BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

TIÊU BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiêu Bản dịch ra iếng Anh là Specimen (N) “an individual animal, plant, piece of a mineral, etc., used as an example of its species or type for scientific study or display” – “Một cá thể động vật, thực vật, mảnh khoáng vật,… được sử dụng làm ví dụ về loài hoặc loại của chúng

TIÊU BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ Read More »

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI 1

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI

Trong hơn bốn trăm năm, con người đã bảo tồn thực vật, động vật để nghiên cứu bằng cách ép và làm khô chúng. Một bộ sưu tập các mẫu vật khô như vậy được gọi là phòng tiêu bản. Những mẫu vật đã được làm khô kỹ lưỡng và nguyên vẹn, đồng thời được

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI Read More »

TIÊU BẢN LÀ GÌ - TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ 1

TIÊU BẢN LÀ GÌ – TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ

Chắc hẳn trong số nhiều người, đã có bạn đã có lần ép hoa, lá khô, những mẫu bướm khô vào trang sách vở. Đây là hình thức đơn giản nhất của tiêu bản. Một trong những lĩnh vực rất thú vị của các ngành thuộc Sinh học chính là tiêu bản. Sinh viên ngành

TIÊU BẢN LÀ GÌ – TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ Read More »

Shopping Cart