TIÊU BẢN

Tag Tiêu Bản cho tất cả mọi người đam mê tiêu bản, bảo quản, lưu giữ các loài động, thực vật. Học hỏi quá trình làm tiêu bản khung hoặc 3D trưng bày.

TAG TIÊU BẢN

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI 1

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI

Trong hơn bốn trăm năm, con người đã bảo tồn thực vật, động vật để nghiên cứu bằng cách ép và làm khô chúng. Một bộ sưu tập các mẫu vật khô như vậy được gọi là phòng tiêu bản. Những mẫu vật đã được làm khô kỹ lưỡng và nguyên vẹn, đồng thời được […]

MẸO BẢO QUẢN TIÊU BẢN ĐƯỢC LÂU DÀI Read More »

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN THỰC VẬT, HOA KHÔ 1

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN THỰC VẬT, HOA KHÔ

Làm thế nào để một mẫu thực vật trở thành một tiêu bản, sẵn sàng cho một bộ sưu tập cá nhân hay của bảo tàng? Để thực vật được lập danh mục và bảo quản cẩn thận để chúng có thể được nghiên cứu tốt trong tương lai, trước tiên chúng phải được làm

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN THỰC VẬT, HOA KHÔ Read More »

CÁCH LÀM TIÊU BẢN CÔN TRÙNG ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP 1

CÁCH LÀM TIÊU BẢN CÔN TRÙNG ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP

Các bộ tiêu bản côn trùng của bảo tàng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà khoa học trả lời các câu hỏi về đa dạng sinh học và cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng cho các nghiên cứu bảo tồn. Mỗi mẫu tiêu bản trong bộ sưu

CÁCH LÀM TIÊU BẢN CÔN TRÙNG ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP Read More »

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN BƯỚM 1

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN BƯỚM

Bướm rất đẹp để ngắm nhìn và các nhà sưu tập thích bảo tồn nhiều loài để chiêm ngưỡng các mẫu cánh của chúng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy con bướm xinh đẹp đó được trưng bày trong phòng trưng bày nghệ thuật, và tự hỏi liệu mình có thể tự làm ra nó

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TIÊU BẢN BƯỚM Read More »

TIÊU BẢN LÀ GÌ - TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ 1

TIÊU BẢN LÀ GÌ – TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ

Chắc hẳn trong số nhiều người, đã có bạn đã có lần ép hoa, lá khô, những mẫu bướm khô vào trang sách vở. Đây là hình thức đơn giản nhất của tiêu bản. Một trong những lĩnh vực rất thú vị của các ngành thuộc Sinh học chính là tiêu bản. Sinh viên ngành

TIÊU BẢN LÀ GÌ – TÌM HIỂU VỀ MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC THÚ VỊ Read More »

Shopping Cart